Kadry i płace

  • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji związanej z dokonaniem wypłat oraz kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń
  • Sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON
  • Wystawianie PIT-ów i zaświadczeń dla pracowników
  • Wystawianie Świadectw Pracy
  • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników
  • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
  • Bieżące doradztwo w zakresie podstawowych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS 
© Biuro rachunkowe Rachmistrz 2024