konsultacje, nabór wniosków, szkolenie

Szanowni Przedsiębiorcy,

 

przesyłam 3 ważne informacje:

 

  1. Uprzejmie przypominamy o możliwości bezpłatnego skorzystania z indywidulanych konsultacji dot. pozyskania środków na własną firmę:

 

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, sala nr 5 (konferencyjna), godz. 10.00 – 13.00

12 października 2017 r. – konsultacje w zakresie finansowych instrumentów zwrotnych – pożyczek, poręczeń gwarancji

19 października 2017 r. – Mobilny Punkt Informacyjny – wsparcie z funduszy europejskich

 

  1. Ponadto informujemy o naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie przypomina o trwających naborach, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) – w wysokości 60 000,00 złotych (dla 2 osób

po 30 000,00 złotych)

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zgodnie z art. 26e wyżej cytowanej ustawy) – w wysokości 80 000,00 złotych

(na 2 stanowiska pracy po 40 000,00 złotych)

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy) – w wysokości 2 000,00 złotych dla 1 osoby

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy) – w wysokości 2 000,00 złotych dla 1 osoby

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuję, że ogłoszony

nabór wniosków trwa do dnia 13.10.2017r..

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich SERDECZNIE ZAPRASZA do składania wniosków na poszczególne zadania.

https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/-/5522805-nabor-wnioskow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-ze-srodkow-pfron

 

 

  1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) oraz Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Pewność siebie drogą do sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym” – w załączeniu program szkolenia.

 

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności związanych z budowaniem pewności siebie. Uczestnicy w przyjaznej atmosferze uświadomią sobie swój potencjał dzięki poznaniu swoich mocnych stron, a także nauczą się zarządzać swoimi słabymi stronami.

Szkolenie ma formę treningu umiejętności – uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, dokonują analizy rzeczywistych przypadków. Każde ćwiczenie jest omawiane, dzięki czemu uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

Szkolenie adresowane jest do m. in. do osób, które chcą zwiększyć swoją pewność siebie, nabyć świadomość swoich mocnych stron i zacząć patrzeć na siebie inaczej.

Szkolenie poprowadzi pan Janusz Szewczyk – trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie obsługi klienta, sprzedaży i rekrutacji.

Szkolenie odbędzie się w Ząbkowicach Śląskich dnia 25 października 2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00, miejsce szkolenia: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

WAŻNE: w celu rezerwacji miejsca dla Państwa firmy (max 2 osoby), uprzejmie prosimy o potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia na adres: klaudia.szewczyk@zabkowiceslaskie.pl lub kontakt z panią Klaudią Szewczyk, tel. 74 81 65 346. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń!

© Biuro rachunkowe Rachmistrz 2023