Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Sprawozdawczość podatkowa i roczne sprawozdania finansowe
 • Sprawozdawczość do GUS i NBP
 • Sprawozdawczość do sądu
 • Rozliczanie wynagrodzeń
 • Roczne rozliczenia podatkowe
 • Rozliczanie rolników VAT-owców
 • Prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • Utrzymywanie kontaktu z Urzędem Skarbowym i ZUS w imieniu Klienta
 • Reprezentacja klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS 
© Biuro rachunkowe Rachmistrz 2024